Język ukraiński a język rosyjski

Zestawiając dwa języki: ukraiński i rosyjski, warto postarać się obalić mit, jakoby oba te języki były do siebie bardzo podobne, dlatego zapewne Ukrainiec bez trudu będzie mógł się porozumieć z Rosjaninem.

Niestety, powyższe stwierdzenie pozostaje tylko mitem, bo język ukraiński jest zdecydowanie bliższy językowi polskiego niż rosyjskiemu. Laicy, nie znający ani języka ukraińskiego, ani języka rosyjskiego mogą stwierdzić, biorąc pod uwagę na przykład cyrylicę, czyli alfabet funkcjonujący w obu państwach, że oba języki są bardzo zbliżone. Stwierdzić, trzeba jednak, że nawet w obrębie alfabetów widoczne są poważne różnice, które powodują, że obu języków nie można nazwać bliźniaczymi.

Warto także zauważyć, że takie radykalne sądy nigdy do końca nie są dobre, a już na pewno nie są precyzyjne. W tym miejscu warto przytoczyć jedno z wydarzeń, które zaistniało za pomocą Facebooka, a mianowicie pojawienie się pewnego plakaty, którego treść głosiła:

„Uczymy się języka ukraińs… wybaczcie, polskiego”.

Samo hasło, które znalazło się na plakacie nie jest tak istotne, jak argumenty, w postaci gry słów, które również zostały na nim przytoczone:

Polskie „aby”, ukraińskie „aby”, rosyjskie „lisz by”.

Polski „amator”, ukraiński „amator”, rosyjski „liubitiel”.

Polska „bielizna”, ukraińska „bilizna”, rosyjskie „bieljo”.

W odpowiedzi na tą facebookową akcję pojawił się kolejny plakat, tym razem taki, który sugerował tożsamość języka polskiego i rosyjskiego:

„Uczymy się moskiewskiego dialektu języka polskiego”.

Również w tym wypadku autor posłużył się zabawną grą słów, aby skomentować swoje hasło:

Polski „człowiek”, rosyjski „czełowiek”, ukraiński „liudyna”.

Polski „samolot”, rosyjski „samoliot”, ukraiński „litak”.

Polska „granica”, rosyjska „granica”, ukraiński „kordon”.

Wynika z tego, iż oba wspomniane języki, ukraiński i rosyjski, a także polski na dokładkę mają ze sobą trochę wspólnego, zwłaszcza w wymowie pewnych wyrazów.