Ukraiński w biznesie i administracji

Język ukraiński, który jest oficjalnym, urzędowym językiem na Ukrainie nie jest jednak jedynym, którym posługują się Ukraińcy, równie popularny, a na wschodzie nawet częściej używany, bywa język rosyjski.

Istotny jest fakt, że duża część Ukraińców określa mianem swojego ojczystego język rosyjski – jest to zatrważająca liczba aż 29 %. Rosyjskojęzyczna populacja na Ukrainie jest dość liczna, chociaż ten język nie ma statusu języka urzędowego. Warto także zauważyć, że na zbliżenie obu języków na duży wpływ alfabet – cyrylica.

Istotny jest fakt, że pomysły, aby język rosyjski stał się, na równi z językiem ukraińskim, urzędowym, pojawiają się od dość dawna, a mianowicie od 1989 roku. Warto wspomnieć także, że niektóre miasta uznały język rosyjski za urzędowy – przykładem jest chociażby Rada Miasta Charkowa, która tą decyzję podjęła w 2006 roku.

Niemniej jednak to język ukraiński jest powszechnie obowiązującym językiem, którym posługuje się cała administracja, nie tylko na najwyższym szczeblu, ale również ta samorządowa. Trzeba także zaznaczyć, że biznesmeni, którzy coraz częściej odwiedzają Ukrainie, widząc w niej duże możliwości inwestycyjne, korzystają właśnie z języka ukraińskiego, który tak naprawdę na arenie międzynarodowej uważany jest za ten jedynie obowiązujący w tym państwie.

Trzeba jednak oddać słuszność również mieszkańcom Ukrainy, którzy w swojej historii przeszli także ciężkie chwile, a akcje ukrainizacji i rusyfikacji nie mogły wpłynąć pozytywnie na kształtowanie się jednolitego społeczeństwa.

W tym obszarze warto zwrócić uwagę na miasto najchętniej odwiedzane przez zagranicznych turystów i biznesmenów, a mianowicie Kijów. Sytuacja tego miasta wydaje się skomplikowana, ponieważ większość jego mieszkańców mówi po rosyjsku, a więc przybywającemu do Kijowa turyście najłatwiej porozumieć się właśnie w tym języku. Trzeba jednak przyznać, że mieszkańcy Kijowa (w szczególności ci, którzy deklarują, że ich ojczystym językiem jest rosyjski) nie mają nic przeciwko ekspansji języka ukraińskiego.